Zapomeňte na Shekespeara!

02.09.2023

Termíny:
26.10.2023 od 11:00 – VG snížená cena
26.10.2023 od 19:00 – PŘEDPREMIÉRA
27.10.2023 od 19:00 – PŘEDPREMIÉRA
28.10.2023 od 18:00 – PREMIÉRA
29.10.2023 od 14:00
29.10.2023 od 18:00
10.11.2023 od 19:00
11.11.2023 od 14:00
11.11.2023 od 18:00
10.12.2023 od 14:00
10.12.2023 od 18:00